Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo Pages

Anveo Page służy do definiowania źródeł danych z tabel Microsoft Dynamics 365 Business Central. Te dane tabelaryczne są przedstawione za pomocą Anveo Page Elements, z których zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje: karty i listy. Karty służą do wyświetlania jednego rekordu, a listy pokazują kilka rekordów jednocześnie. Anveo Page Element typu karta może wystąpić tylko raz na Anveo Page, podczas gdy z drugiej strony listy rąk mogą pojawić się w Anveo Web Portal wiele razy. Poniższy rysunek pokazuje, że Dla każdej karty i listy są odpowiednie podtypy dla Anveo Web Portal, które są opisane w Anveo Page Elements.

Przykład Anveo Page w
Anveo Web Portal

Na kolejnym poziomie, zakładka istnieje dla typu karty, z których każda przedstawia agregację pól. Na karcie w Anveo Web Portal można używać grup w dodatkach do zakładek w celu wyraźniejszego zobrazowania pól.